Psykologisk afdækning

På Stevnsbogaard søger vi at udvikle en grundig forståelse af beboernes individuelle behov, potentialer og udfordringer, hvilket danner grundlag for udvikling af målrettede pædagogiske indsatser


Vi tilbyder ud over de internt rettede psykologfaglige afdækningsydelser, også eksterne ydelser - der målrettes den specifikke opgave.

Vi gennemfører evalueringer af beboernes pædagogiske, psykologiske og sociale funktioner. Dette inkluderer brug af forskellige observationsmetoder og samtaler med beboeren, deres pårørende og personalet. Tilgangen omfatter også en nøje analyse af eventuelle tillægsdiagnoser, der kan have en indvirkning på beboernes trivsel og adfærd. Dette giver os mulighed for at tilpasse den pædagogiske støtte og tilgange individuelt til hver beboer. 

Vi kan udføre adfærdsanalyser for at forstå de underliggende årsager til potentielt problematisk adfærd. Herudfra udvikles skræddersyede adfærdsplaner, der fokuserer på at reducere uønsket adfærd og styrke positive reaktioner hos beboerne. Vurderingen af beboernes kommunikationsevner hjælper med at tilpasse kommunikationsstrategier og identificere alternative metoder til at understøtte deres udtryk og forståelse. 

Vi tager også højde for beboernes individuelle støttebehov og ressourcer for at udvikle en personlig tilgang, der tager hensyn til deres unikke forudsætninger, muligheder og potentialer. Ved at vurdere beboernes sociale kompetencer og interaktionsevner, kan vi tilrettelægge træning i sociale færdigheder og etablere mål for at styrke deres sociale integration og relationer. 

Med en analyse af beboernes kognitive funktioner giver det os mulighed for at tilpasse aktiviteter og læring, så de passer til den enkeltes kapacitet og behov. I vores afdækninger har vi fokus på at forstå beboernes mentale helbred og trivsel uden at kunne stille specifikke diagnoser. Dette hjælper med at identificere behovet for passende psykologisk støtte og interventioner. 

Vi prioriterer også at indgå i samarbejde med beboernes familie og pårørende for at forstå deres perspektiver, udfordringer og ønsker. Dette bidrager til at udvikle en helhedsorienteret tilgang til støtte og pleje. I samarbejde med personalet på bostedet udvikler vores psykologiske konsulent individuelle pædagogiske planer, der tager højde for afdækningsresultaterne. Disse planer er skræddersyet til den enkelte beboers behov, mål og ønsker. Vores psykologfaglige konsulent, kan varetage en række afdækningsydelser. 

Disse afdækningsydelser sigter mod at forstå beboernes individuelle behov, potentialer og udfordringer, hvilket kan danne grundlag for udvikling af målrettede pædagogiske indsatser. 

Vores afdækningsydelser omhandler blandt andet:

 1. Pædagogisk Psykologisk testning, screening & udredning: Udføre en grundig pædagogisk psykologisk udredning af den enkelte beboer med fokus på forskellige kognitive parametre og sociale funktioner. Dette kan omfatte psykologiske tests, observationer og interviews med beboeren, pårørende og personalet.

 2. Observationsstudier: Gennemføre systematiske observationer af beboernes adfærd og interaktioner for at opnå en dybere forståelse af deres reaktioner, kommunikationsstil og behov.

 3. Tillægsdiagnoser: Identificere og vurdere graden af eventuelle tillægsdiagnoser, der kan påvirke beboernes trivsel og adfærd. Dette vil hjælpe med at tilpasse den pædagogiske tilgang og støtte for hver enkelt beboer.

 4. Adfærdsanalyse: Gennemføre adfærdsanalyser for at forstå årsagerne til eventuelle problematiske adfærdsmønstre hos beboerne. Dette kan omfatte funktionsanalyser og udvikling af adfærdsplaner for at reducere uønsket adfærd og styrke positive reaktioner.

 5. Kommunikationsvurdering: Evaluere kommunikationsevnerne hos beboerne, især dem med begrænsede verbale færdigheder. Dette vil hjælpe med at tilpasse kommunikationsstrategier og understøtte alternative kommunikationskompenserende strategier.

 6. Støttebehov og ressourcevurdering: Vurdere beboernes individuelle støttebehov og identificere de ressourcer, de har til rådighed. Dette vil hjælpe med at udvikle en mere målrettet og individuel tilgang til støtte og udvikling.

 7. Sociale kompetencer: Vurdere beboernes sociale kompetencer og evnen til at interagere med andre. Dette kan omfatte træning i sociale færdigheder og udvikling af sociale mål for at forbedre beboernes sociale integration og relationer.

 8. Kognitiv funktion: Vurdere kognitive funktioner og færdigheder hos beboerne, herunder hukommelse, opmærksomhed og problemløsning. Dette vil hjælpe med at tilpasse aktiviteter, læring og støtte til beboernes individuelle kapacitet.

 9. Mentale helbred: Evaluere beboernes mentale helbred og trivsel, herunder eventuelle symptomer på angst eller depression. Dette vil bidrage til at identificere behov for yderligere pædagogisk psykologisk støtte og interventioner.

 10. Familie- og pårørendesamarbejde: Indgå i samarbejde med beboernes familie og pårørende for at forstå deres perspektiver, udfordringer og ønsker. Dette vil hjælpe med at skabe en mere helhedsorienteret tilgang til støtte og pleje.

 11. Undervisning og kompetenceudvikling: Tilbyde undervisning og workshops til personalet på bostedet for at styrke deres viden om teoretisk- og metodiskforankring, diagnoser & komorbiditet og evidensbaserede pædagogiske tilgange.

 12. Individuel træning af personale: Tilbyde individuel træning og vejledning til personalet for at understøtte deres evne til at anvende nye pædagogiske strategier og tilgange i praksis.

 13. Implementering af best-practice: Støtte bostedets ledelse og personale i at implementere bedste praksis inden for pædagogisk psykologi og arbejde med målgruppen.

 14. Pædagogisk planlægning: Bidrage til udvikling af individuelle pædagogiske planer for hver beboer baseret på afdækningsresultaterne. Disse planer skal være målrettede og tilpasses den enkeltes behov, mål og ønsker.
Direktør tiltrådt
Ali Wichmann er af bestyrelsen ved Stevnsbogaard, ansat som direktør
Daglig leder ansat
Stevnsbogaard har ansat ny daglig leder, og valget er faldet på Abdesselem Kebaier
Boliger er klar
Stevnsbogaard har netop færdiggjort 6 nyistandsatte boliger til de kommende beboere
Ansættelse af medarbejdere
Ledelsen ved Stevnsbogaard er i fuld gang med at ansætte kompetente medarbejdere