Vores pædagogiske metoder

Vil du vide lidt om vores pædagogiske tilgange og metoder? Så læs mere herunder:

KRAP
Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik er praksisnær og evidensbaseret. Den er relevant for vores målgruppe, da KRAP giver os en struktur og genkendelighed i vores arbejde, som borgerne i høj grad profiterer af.
Neuroaffektiv tilgang
Kort fortalt handler tilgangen bl.a. om at kombinere arbejdet med det kropslige og det følelsesmæssige – og om at inddrage viden om nerver og nervesystem, herunder viden om sammenhængen mellem omsorgssvigt og hjernens udvikling.
Voksenudredningsmetoden
Vi anvender VUM 2.0 en recovery- og rehabiliteringsorienteret tilgang, mere inddragelse af borgeren, med et stort fokus på borgerens ressourcer, ønsker og mål og med helhedsorientereret sagsbehandling og indsats med fokus på den enkelte borgers progression.
Direktør tiltrådt
Ali Wichmann er af bestyrelsen ved Stevnsbogaard, ansat som direktør
Daglig leder ansat
Stevnsbogaard har ansat ny daglig leder, og valget er faldet på Abdesselem Kebaier
Boliger er klar
Stevnsbogaard har netop færdiggjort 6 nyistandsatte boliger til de kommende beboere
Ansættelse af medarbejdere
Ledelsen ved Stevnsbogaard er i fuld gang med at ansætte kompetente medarbejdere